Kansetsu Ude Waza

Ude Gatame
Gyaku Ude Gatame
Mune Ude Gatame
Hizi Maki Komi
Kuzure Hizi Maki Komi

Ude Hishigi Kesa Ude Gatame

Ude Hishigi Kuzure Kami Shiho Garami

Ude Hishigi Gyaku Tekubi

Ude Gaeshi

Kani Ude Gatame (contrôle du bras en crabe) ou Kani Ashi Gatame (contrôle de la jambe en crabe)
Ude Hishigi
Ude Hishigi Henka Waza
Ude Hishigi Ude Gatame (Ude Hishigi Zenpaku Gatame), debout
Ude Hishigi Hizi Makkomi
Ude Hishigi Kuzure Hizi Makkomi

Ude Osae

Ude Kime Nage